Operacje endoskopowe nosa i zatok przynosowych

W trakcie moich zabiegów wykorzystuję technikę czynnościowej endoskopowej operacji zatok.  Usuwanie niewielkich komórek zatok oraz otworzenie i utrzymywanie drożnych ujść naturalnych zatoki za pomocą technik oszczędzających błonę śluzową jest postępowaniem mającym bardzo dobre długoterminowe wyniki. Do tej pory leczenie polegało na usunięciu polipów oraz często na operacji radykalnej zatoki szczękowej z usunięciem całej śluzówki zatoki.

FILM Endoskopowe1zatoki1

 

Obecnie nastąpiła znaczna zmiana w podejściu do patofizjologii, czyli sposobu powstawania przewlekłego zapalenia zatok. Okazało się, że kluczowym miejscem jest okolica ujścia zatok szczękowych, czołowych oraz komórek sitowych.. Zablokowanie tego kompleksu stanowi przyczynę przewlekłego zapalenia zatok. Leczenie operacyjne polega w związku z tym na precyzyjnym usunięciu jedynie zmian chorobowych z pozostawieniem całej śluzówki.

IMG_4540hdr

Ta wyrafinowana technika operacyjna umożliwia szybsze gojenie oraz powrót do prawidłowych czynności nosa i zatok przynosowych. Pozwala na to wykorzystywana przeze mnie nowoczesna aparatura endoskopowa, instrumentarium złożone z precyzyjnych narzędzi mikrochirurgicznych oraz zestaw optyk endoskopowych, dzięki którym jest możliwe usuwanie nawet najmniejszych zmian pod kontrolą wzroku.

Umiejętności te doskonaliłem na licznych kursach w Polsce i zagranicą wprowadzając do leczenia najnowocześniejsze techniki diagnostyczne i operacyjne.

Organizujemy i prowadzimy kursy doszkalające w zakresie technik operacyjnych dla specjalistów laryngologów – Bydgoskie Warsztaty Chirurgii Otolaryngologicznej

 

shaver

Shaver – osiągnięciem ostatnich lat w chirurgii endoskopowej jest nowe dynamiczne urządzenie  pozwalające na jednoczesne odsysanie oraz rotację lub oscylację ostrza Urządzenie to stosuje się przede wszystkim do usuwania polipów i innych tkanek patologicznych z nosa i zatok. Wsysa ono polip do wnętrza kanału ssaka, a następnie rotujące ostrze odcina tkankę. Pozwala to na skrócenie czasu zabiegu ze względu na minimalizacje uszkodzenia tkanek otaczających, zmniejszenie krwawienia podczas operacji, możliwość stałej obserwacji pola operacyjnego. Stwarza także lepsze warunki do gojenia tkanek z zachowaniem funkcji fizjologicznych, fizjologicznych przez to skrócenie czasu hospitalizacji.

Technika ta, stosowana przez nas już rutynowo, pozwala nie tylko na usuwanie zmian patologicznych związanych z przewlekłym zapaleniem, ale także nowotworów niezłośliwych, minimalizując blizny i urazy okolicznych tkanek.